Sæt dig selv i spil
som menneske og leder

Som mennesker lever vi i en verden fuld af muligheder – en mulighedernes verden. Det lyder jo som en dejlig verden. Men i sådan en dejlig verden betyder det også, at vi hele tiden udsættes for at skulle tage beslutninger og træffe en lang række svære valg. For mange af os kan det være både svært og uoverskueligt. Det skyldes formodentligt, at vi dermed også må vælge en masse muligheder fra.
Som en god leder skal du hele tiden tage beslutninger og træffe valg. Beslutninger og valg der ikke kun har betydning for dig men også for en masse andre mennesker.
Derfor handler ledelse om at ville noget med den magt, der følger med ledelsesopgaven og at ville påtage sig ansvaret – både for andre og sig selv.